D.A.P. Siam Group Logo
 
Home  |   About Us  |   News  |   Events  |   Careers  |   Contact Us
     

PRODUCT CATEGORIES

Skip Navigation Links

WEBSITE LINKS

 

CAREERS

รับสมัคร Service Engineer 1 ตำแหน่ง
รับสมัคร Service Engineer  : วิศวกรซ่อมเครื่องมือแพทย์  1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

- รับผิดชอบงานการติดตั้ง,การซ่อมบำรุงและแก้ปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษา สาขาอิเล็กทรอนิค,ไฟฟ้า,เครื่องวัด,เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถอ่านคู่มือเครื่องได้
- มีความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
- ขับรถยนต์ได้
- มีบุคลิกดี สุภาพ

ติดต่อ 
Tel:      02-729-2860 ต่อ 16
e-mail: dusit@dapsiamgroup.com

Home   |   About us   |   News   |   Events   |   Careers   |   Contact us

D.A.P. Siam Group Co.,Ltd.

Copyright © 2014 D.A.P. Siam Group Co.,Ltd. 109/49 Rachpattana Rd., Sapansung, Sapansung, Bangkok 10240 Thailand
  Tel. +66-2729-2860, +66-2729-2750-1 Fax. +66-2729-2858