D.A.P. Siam Group Logo
 
Home  |   About Us  |   News  |   Events  |   Careers  |   Contact Us
     

PRODUCT CATEGORIES

Skip Navigation Links

WEBSITE LINKS

 

EVENTS

กิจกรรมวันพิเศษชาว DAP
 วันหยุดพักผ่อนประจำปี 2558 ทริปทัวร์ภาคใต้
 
ประกาศวันหยุดบริษัทประจำเดือน สิงหาคม 2558
         
           วันแม่เป็นวันสำคัญที่หลายประเทศทั่วโลกจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความซาบซึ้งและให้เกียรติความเป็นแม่ของผู้หญิงที่มีต่อลูกๆ ในประเทศไทยของเราก็มีวันแม่เหมือนกันค่ะ นั่นก็คือวันแม่แห่งชาติที่ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งวันแม่ในเมืองไทยจะตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (เนื่องจากความสำคัญของวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถนี้เอง เราจึงถือว่าวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติด้วย) แต่ทั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกทุกคนระลึกถึงพระคุณของแม่ด้วยค่ะ 

ประวัติวันแม่แห่งชาติ

          วันแม่แห่งชาติแต่เดิมนั้นได้กำหนดให้เป็นวันที่ 15 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรองเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 ได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงานวันแม่ มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พุทธศักราช 2493 เป็นครั้งแรกนั้นได้รับความสำเร็จด้วยดี ประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างออกไปได้ การจัดงานไม่เพียงแต่จัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังจัดให้มีการประกวดแม่ของชาติ ประกวดคำขวัญวันแม่ ทั้งนี้เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่ และเพื่อให้ความสำคัญของงานวันแม่เพิ่มมากยิ่งขึ้น รัฐบาล ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม (สมัยนั้น) จึงประกาศให้มีงานวันแม่เป็นวันแม่ประจำปีของชาติ แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่า วันแม่ของชาติ

ต่อมาถึงพุทธศักราช 2519 ทางราชกาารได้เปลี่ยนแปลงวันใหม่ โดยให้ถือว่าวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือวันที่ 12 สิงหาคมนั้นเป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติ


สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่ คือ ดอกมะลิ สีขาวบริสุทธิ์ที่ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน อีกทั้งดอกมะลิยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันแม่แห่งชาติ
  • ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  • ประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ และประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน
  • จัดกิจกรรมต่างๆทีี่เกี่ยวกับวันแม่ เช่น การจัดนิทรรศการ การแสดง การประกวดต่างๆ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่
  • บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศล
  • นำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากคุณแม่


Home   |   About us   |   News   |   Events   |   Careers   |   Contact us

D.A.P. Siam Group Co.,Ltd.

Copyright © 2014 D.A.P. Siam Group Co.,Ltd. 109/49 Rachpattana Rd., Sapansung, Sapansung, Bangkok 10240 Thailand
  Tel. +66-2729-2860, +66-2729-2750-1 Fax. +66-2729-2858