D.A.P. Siam Group Logo
 
Home  |   About Us  |   News  |   Events  |   Careers  |   Contact Us
     

PRODUCT CATEGORIES

Skip Navigation Links

WEBSITE LINKS

 

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์และน้ำยาชันสูตรโรคชั้นนำของภูมิภาคและของประเทศ ด้วยการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพที่ได้รับมาตรฐานจากทั่วโลกสู่ลูกค้า                           

พันธกิจ
บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการกำหนดทิศทาง ดังนั้นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวสู่ความสำเร็จ บริษัท ดี.เอ.พี. ไซแอมกรุ๊ป จำกัดจึงมีภารกิจเพื่อเติมเต็ม

1. สร้างคุณค่าแก่องค์กร ให้บริษัทฯมีวัฒนธรรมองค์กรที่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนและปลูกฝั่งจริยธรรมกับพนักงานทุกระดับ

2. ให้ความสำคัญกับบุคลากรที่อุทิศตนให้กับบริษัท

3. พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐาน ทั้งภาษากาย ภาษาพูด การจัดเก็บ การจัดส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

4. ดำเนินงานโดยคำนึงถึง ความต้องการ, ความถูกต้อง, ความรวดเร็ว, ความยืดหยุ่น, ความพึงพอใจ รวมทั้งราคาที่สมเหตุสมผล

ก้าวสู่อนาคต 

ด้วยจุดมุ่งหมายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีความทันสมัยเทียมเท่า ที่ต่างประเทศใช้ในการวินิจฉัยในห้องปฎิบัติการ (Laboratory) 

Home   |   About us   |   News   |   Events   |   Careers   |   Contact us

D.A.P. Siam Group Co.,Ltd.

Copyright © 2014 D.A.P. Siam Group Co.,Ltd. 109/49 Rachpattana Rd., Sapansung, Sapansung, Bangkok 10240 Thailand
  Tel. +66-2729-2860, +66-2729-2750-1 Fax. +66-2729-2858